datum: 13. september 2018 avtor: Andreja Šalamun

V drugem četrtletju so podjetja za zemeljski plin plačevala manj

Povprečna cena zemeljskega plina se v Sloveniji v drugem četrtletju letošnjega letase za gospodinjske odjemalce ni spremenila, medtem ko je bila za negospodinjske odjemalce za 4 % nižja kot v prvem četrtletju, kažejo podatki Statističnega urada Slovenije.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Medtem ko se povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v drugem četrtletju glede na prvo četrtletje leta 2018 ni spremenila in je znašala 0,05 EUR/kWh, pa je bila povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost v drugem četrtletju letošnjega leta za 4 % nižja kot v prvem četrtletju. Znašala je 0,03 EUR/kWh.

»Cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce z vsemi davki (20–200 GJ letne porabe) je v Sloveniji v drugem polletju leta 2017 znašala 84 % povprečja EU-28, cena brez DDV za negospodinjske odjemalce (10.000–100.000 GJ letne porabe) pa je bila od povprečja EU-28 za 14 % višja; znašala je 114 % tega povprečja,« so še zapisali statistiki.