datum: 8. avgust 2018 avtor: Andreja Šalamun

SENG lansko leto končal z dobičkom

Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je lansko leto končala s čistim poslovnim izidom v višini 3,99 milijona evrov (oziroma za 12 odstotkov višjim od načrtovanega), 14,6 milijona evri EBITDA in 4,4 milijona evri EBIT. Lani so proizvedli 733 GWh električne energije, izboljšali delovanje poslovnih procesov in implementirali programsko podporo za spremljanje poslovanja.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Doblar zunanjostDružba SENG je lani s 124 zaposlenimi ustvarila dobrih 38 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 11 odstotkov manj kot v letu 2016, ter 34,21 milijona evrov odhodkov, ki so za sedem odstotkov višji od odhodkov v letu 2016, je razvidno iz njihovega letnega poročila. »Višja realizacija je predvsem zaradi višjih tržnih cen nakupa električne energije za ČHE,« pojasnijo v SENG.

SENG proizvaja električno energijo v hidroelektrarnah (HE) nad 10 MW, v HE do 10 MW in v črpalni hidroelektrarni (ČHE) Avče. Poleg tega so HE na Soči in ČHE Avče vključene v izvajanje sistemskih storitev. Lani so hidroelektrarne skupaj s ČHE obratovale zanesljivo in so imele visok nivo obratovalne pripravljenosti ter zanesljivosti obratovanja, pravijo v SENG.

Hidrološke razmere lani manj ugodne


Poudarjajo, da so bile hidrološke razmere lani manj ugodne – razen v februarju, marcu, septembru in decembru so bile razmere pod dolgoletnim povprečjem –, kar je vplivalo na nižjo proizvodnjo električne energije, kot so jo dosegli v letu 2016, in tudi na zaostajanje za planom. S 733 GWh električne energije, kolikor so jo proizvedli lani, so za planom zaostali za pet odstotkov in dosegli 90-odstotno realizacijo proizvodnje iz predhodnega leta. V vseh hidroelektrarnah (brez ČHE Avče) je bilo proizvedeno 462 GWh električne energije, kar zaostaja za obdobnim planom za sedem odstotkov in za 14 odstotkov za lansko proizvodnjo. V ČHE Avče pa je bilo proizvedeno 271 GWh električne energije, kar za odstotek zaostaja za planom in za dva odstotka za proizvodnjo lanskega leta.
Plave1 zunanjost

Za naložbe skoraj 11 milijonov evrov


V letu 2017 so v družbi SENG v nepremičnine, naprave in opremo vložili 10,9 milijona evrov. »Investicijska vlaganja so bila skoraj trikrat večja kot v letu 2016,« pravijo v SENG in dodajajo, da so večja dela potekala v okviru rekonstrukcije HE Plave I, prenove RTP Plave in obnove hidromehanske opreme na pregradi Podselo ter pri novogradnji HE Kneža.

Za rekonstrukcije so tako porabili 9,3 milijona evrov (predvsem za rekonstrukcijo hidromehanske opreme na jezu Podselo, drugo fazo rekonstrukcije HE Plave I in prenovo RTP Plave), za novogradnje 914.268 evrov, za center vodenja in telekomunikacijsko omrežje 288.633 evrov ter za vlaganje v zanesljivost proizvodnje 220.927 evrov. 156.060 evrov so porabili za drobne investicije ter 49.079 evrov za poslovni informacijski sistem.

Lani so nadaljevali dela na novi mali HE Kneža, ki je zasnovana kot pretočna elektrarna s planinskim zajetjem, brez možnosti akumuliranja vode. Elektrarna bo obratovala z enim agregatom z instalirano močjo okoli 850 kW. Ocenjena letna proizvodnja je 3,3 GWh.

Za vzdrževanje porabili več kot 808.000 evrov


Za vzdrževanje naprav in objektov so v SENG lani porabili 808.614 evrov, kar je nekoliko nad ravnjo v letu 2016. Lani so namreč izvedli vse načrtovane revizije na napravah hidroelektrarn na Soči. Tako so na primer izvedli različne zunanje specialistične in pooblaščene storitve na planskih postavkah revizij, tehnično opazovanje pregrad, bazenov in cevovodov, gradbeno vzdrževanje objektov, vzdrževanje brežin, podvodna dela, vzdrževanje požarnih naprav, servise opreme, analize transformatorskih olj, vzdrževanje programske in strojne opreme, vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja in naprav, avtomatske lokalizacije atmosferskih razelektritev, periodični pregledi in preizkusi tlačnih naprav, redno vzdrževanje napajalnih naprav, meritve ozemljitvenega in strelovodnega sistema za sistemske HE (Solkan, Plave, Doblar), vzdrževanje programske opreme sistema vodenja, popravilo vozil in drugo.

Kot poudarjajo v SENG, so razvojni projekti družbe »usmerjeni v izgradnjo obnovljivih virov energije in povečanje deleža te energije, kar je tudi prioriteta v strategiji energetike«. Med večje načrte v prihodnosti tako uvrščajo izgradnjo HE Učja, projekt Pitna voda in MHE Možnica II, HE Zadlaščica II in veriga HE na Idrijci.