datum: 13. junij 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

Premogovniku Velenje in HTZ nagrada za inovativnost

»Inovatorji v Skupini Premogovnik Velenje so se po enoletnem premoru vnovič pomešali v družbo najboljših inovatorjev Savinjsko-šaleške regije,« so sporočili iz Premogovnika Velenje.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Na razpis najboljših inovacij pod okriljem regijske gospodarske zbornice (SŠ GZS) sta Premogovnik Velenje in HTZ Velenje prijavila dve inovaciji, in sicer Premogovnik Velenje za hidravlično odkopno podporje PV-2S-3960-22/42 ter HTZ Velenje za inovativni sistem jamske registracije Premogovnika Velenje z uporabo tehnologije RFID UHF. 

»Na regionalni ravni smo tako znova dobili potrditev, da sta prizadevnost in kakovost dela v Skupini PV na visoki ravni, kar potrjujeta srebrni priznanji za obe prijavljeni inovaciji,« so zadovoljni v skupini PV.


Dodali so, da je delo v Premogovniku Velenje, ki poteka nekaj sto metrov globoko pod zemljo, širši javnosti v primerjavi z ostalimi industrijskimi branžami dokaj slabo poznano, saj dejavnost zaradi svoje posebnih značilnosti ni tekmec na trgu izdelkov. »Ne glede na to, da prijavljeni inovaciji ne spadata v proizvodno kategorijo z merili gospodarskih učinkov, smo z našimi procesnimi rešitvami ponovno dokazali, da smo na visoki ravni inovativnosti, kar je nenazadnje prepoznala tudi strokovna žirija,« so zadovoljni.