datum: 10. avgust 2017 avtor: Tanja Srnovršnik Volarič

Poraba biogoriv v EU leta 2016 rahlo narasla, obeti niso najboljši

V Evropski uniji je poraba biogoriv v prometu med letoma 2015 in 2016 narasla na približno 14,4 Mtoe, kar po stagnaciji med letoma 2014 in 2015 pomeni 1,3-odstotno povečanje. Do te rasti je v celoti prišlo na račun porabe biodizla (2,4-% povečanje na 11,6 Mtoe), saj je poraba bioetanola upadla (za 3,1 %, na 2,6 Mtoe), v barometru biogoriv za leto 2017 ugotavlja EurObserv'ER.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

biogoriv   naslovnaV razrezu biogoriv glede na vrsto zaradi obsega dizelskega voznega parka po Uniji močno prevladuje sektor biodizla.

Struktura virov biogoriv je tako leta 2016 obsegala:
  • biodizel: 80,6 % (79,8 % leta 2015) oz. 11.603 ktoe;
  • bioetanol: 18,4 % (19,2 % leta 2015) oz. 2.646 ktoe (neposredno mešan z bencinom ali predhodno pretvorjen v ETBE (etil terc-butil-eter));
  • bioplin: 1 % (1 % leta 2015) oz. 138 ktoe.

Poraba čistega rastlinskega olja kot goriva je po podatkih EurObserv'ER-ja zanemarljiva.

V Romuniji, Bolgariji, Sloveniji in na Hrvaškem je poraba biogoriv leta 2016 ostala na ravneh iz predhodnega leta, torej pri 203.306 toe, 143.594 toe, 28.781 toe oz. 23.861 toe.

Poraba biogoriv leta 2020 predvidoma okoli 20 Mtoe


Razvoj evropskega trga biogoriv v prometu do leta 2020 ureja Direktiva 2015/1513 z dne 9. septembra leta 2015 (poznana tudi kot direktiva ILUC) o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Ti dve direktivi sta bili spremenjeni z namenom prepoznanja in zmanjšanja negativnega okoljskega vpliva izpustov toplogrednih plinov pri proizvodnji biogoriv, ki vključuje posredno spremembo rabe zemljišč, so pojasnili avtorji barometra.

Delež energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic ter iz poljščin, ki se na kmetijskih zemljiščih pridelujejo kot glavne poljščine predvsem za energetske namene, je bil tako omejen na 7 odstotkov končne porabe energije v prometu v državah članicah leta 2020. Direktiva o kakovosti biogoriv poleg tega dobavitelje goriv zavezuje k 6-odstotnemu zmanjšanju intenzivnosti toplogrednih plinov iz dobavljenih fosilnih goriv do leta 2020.

Celoten članek preberite na poslovnem portalu Energetika.NET.