datum: 12. marec 2018 avtor: Peter Palčec

Petrol lani povečal prihodke in dobiček

Skupina Petrol je leto 2017 končala s 4,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 17 % več kot v letu 2016. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 112,2 milijona evrov, kar je za 13 % več kot v letu 2016. EBITDA je znašal 159,6 milijona evrov, kar je 11 % več kot v letu 2016. Leto je Petrol končal tudi z 81,1 milijona evrov čistega dobiška, kar je za 12 % več kot v letu 2016, kaže letno poročilo skupine in družbe Petrol, ki ga je minulo sredo obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe Petrol.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

električna energijaNa poslovanje skupine. ki jo vodi Tomaž Berločnik, so pomembno vplivali gibanje cen na naftnem trgu in menjalni tečaj ameriškega dolarja, so povedali v Petrolu in dodali, da je povprečna cena surove nafte lani znašala 54,2 USD/sod, kar je 24 odstotkov več kot v letu 2016.

Na poslovanje energetskih podjetij odločilno vplivajo tako svetovne gospodarske razmere, ki se odražajo v cenah energentov, kot gospodarske razmere na prodajnih trgih, so še zapisali v poročilu.

Trgovina je v zadnjih letih priča naglemu razvoju. Klasično prodajo v trgovinah je dopolnila in v določeni meri nadomestila prodaja po spletu. Potrošniki so odlično informirani, pri svojih nakupih pa so čedalje manj omejeni na državo, kjer prebivajo. Razvoj interneta in vključenost najrazličnejših pametnih naprav bosta močno povečala količino podatkov, s katerimi bo razpolagal trgovinski sektor. Ekonomske razmere na trgih, kjer posluje skupina Petrol, so se v letu 2017 izboljšale, vendar pa se učinki gospodarske rasti še niso v polni meri odrazili v povečani kupni moči prebivalstva, so še dodali na Petrolu.

Prodali za 3,4 milijona ton izdelkov iz nafte


Lani je skupina Petrol prodala za 3,4 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je za 5 odstotkov več kot v letu 2016. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 538,3 milijona evrov, kar je za 7 odstotkov več kot v letu 2016. 

Število bencinskih servisov je ob koncu leta 2017 znašalo 495, od tega 317 v Sloveniji, 106 na Hrvaškem, 38 v Bosni in Hercegovini, 12 v Srbiji, 11 v Črni gori in 11 na Kosovu.

Skupina Petrol je v letu 2017 prodala tudi 1,3 TWh zemeljskega plina, 151.000 ton utekočinjenega naftnega plina, 21 TWh električne energije in 140.800 MWh toplotne energije.

Poslovno poročilo najdete TUKAJ.