datum: 5. november 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

Petrol in Maribor v več kot 10 milijonov evrov vredno energetsko pogodbeništvo

Mestna občina (MO) Maribor je nedavno z družbo Petrol sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove javnih objektov MO Maribor, kar predstavlja enega izmed večjih projektov javno-zasebnega partnerstva do sedaj na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah, so sporočili iz mariborske občine. Gre za več kot 10 milijonov vredno naložbo, v kateri bo energetsko saniranih 24 objektov.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Projekt obsega 67.275 m2 neto tlorisne površine v skupni investicijski vrednosti 10.539.293 evrov (brez DDV). Večino investicije (88 %) predstavlja celovita energetska prenova stavb, medtem ko tehnološka prenova stavb predstavlja 12 % celotne investicije. Petrol bo investiral 5.280.186,14 evra ali 50,1 % vrednosti projekta, dobro tretjino - 3.706.601,83 evra ali 35,17 % - predstavljajo pričakovana evropska kohezijska sredstva, občina pa bo primaknila 1.552.505,72 evra ali 14,73 %. Vsi zneski so brez DDV.

Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 3.367.419 kWh oz. 555.804 evrov brez DDV letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 1325 ton CO2 letno, kar je enako ekvivalentu 147 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov, so povedali v občini Maribor.

Projekt je zaradi obširnega nabora objektov razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop zajema celovito energetsko sanacijo 14 objektov in vključuje tehnološke in gradbene ukrepe, za katere je mogoče pridobiti nepovratna kohezijska sredstva v višini 40 % investicije. Izvedli bodo ukrepe toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnje termostatskih ventilov, prenove plinskih kotlovnic ter kotlovnic na kurilno olje, prenove ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk ter prenove toplotnih postaj v okviru daljinskega ogrevanja, sanacije sistemov notranje razsvetljave ter vgradnje sistema za energetsko upravljanje. 

Drugi sklop, ki zajema prenovo 10 objektov, pa pomeni predvsem sanacijo tehnoloških sistemov stavbe. Gre za sisteme ogrevanja, prezračevanja, hladilnih sistemov za pripravo ledu in sisteme učinkovite razsvetljave.

Projekt je pripravljen in izveden v skladu z določili programa energetske sanacije javnih stavb ministrstva za infrastrukturo (MzI) ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Mariborski župan Andrej Fištravec je ob podpisu pogodbe poudaril, da model javno-zasebnega partnerstva predstavlja pomemben dodaten vir pri reševanju komunalnih problemov v mestu in da so bili tokrat »še posebej pozorni«, ker da ima Maribor slabe izkušnje s pomanjkljivo pripravljenimi »podobnimi operacijami«.

Mag. Rok Vodnik, član uprave Petrola, pa je projekt v Mariboru ocenil kot »kompleksen proces zelene digitalne preobrazbe infrastrukture v mestih ter odlično referenco pri pridobivanju novih tovrstnih poslovnih priložnosti v širši regiji«.

MO Maribor bo tako v letu 2019 v sklopu javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva pričela z energetsko sanacijo Upravne stavbe MO Maribor, Ledne dvorane, Dvorane Tabor in tudi nekaj osnovnih šol ter vrtcev, med katerimi so: OŠ Bratov Polančičev, OŠ Leona Štuklja, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Martina Konšaka, OŠ Maksa Durjave, OŠ Slave Klavore, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Malečnik, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Draga Kobala, OŠ Rada Robiča, Vrtec Tezno – PE  Pedenjped in jasli, Vrtec Pobrežje – PE Grinič, Vrtec Borisa Pečeta – PE Bresternica, Vrtec Studenci – PE Iztokova, Vrtec Studenci – PE Limbuš, Vrtec Pobrežje – PE Ob gozdu, Vrtec Pobrežje – PE Brezje, Vrtec Pobrežje – PE Mojca, Vrtec Otona Župančiča – PE Mehurčki, Vrtec Jadvige Golež – PE Ob gozdu.