datum: 12. julij 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

Obveznica GEN-I gre na borzo

Družba GEN-I je sporočila, da je uspešno zaključila sočasno izdajo dolžniškega vrednostnega papirja – obveznice ter instrumenta denarnega trga – komercialnega zapisa. »Izdaji sta bili s strani investitorjev odlično sprejeti, saj je družba s strani zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti, ki je za dvakrat presegla napovedan znesek zadolžitve družbe na kapitalskem trgu,« pravijo v GEN-I. Kot je običajno, bo s komercialnimi zapisi možno trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, na katero bo prvikrat uvrščena tudi obveznica družbe GEN-I.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

To je verjetno tudi eden izmed razlogov za tako veliko zanimanje investitorjev, so sporočili iz družbe.

Namen izdaj je financiranje kratkoročnega in trajnega obratnega kapitala izdajatelja ter razpršitev strukture virov v primerjavi z bančnim kreditiranjem.

Družba GEN-I je ob prvi prodaji izdala obveznico z ročnostjo 45 mesecev in obrestno mero 2,4 % letno ter komercialne zapise z ročnostjo 360 dni in obrestno mero 1,1 % letno.