datum: 9. avgust 2018 avtor: Andreja Šalamun

Najdražje daljinsko ogrevanje v Idriji

Agencija za energijo je objavila primerjalno analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017. Analiza zajema primerjalno analizo stroškov oskrbe s toploto za namene ogrevanja stanovanjskih prostorov za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote iz različnih distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji. Kot je razvidno iz podatkov, za daljinsko ogrevanje največ plačujejo odjemalci SDO ŠRC Idrija, in sicer na leto 1103,90 evra skupaj s prispevki in DDV-jem.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Daljinska pravaKot so pojasnili na Agenciji za energijo, primerjalna analiza stroškov oskrbe s toploto za ogrevanje stanovanjskih prostorov temelji na predpostavljenih odjemnih karakteristikah značilnega gospodinjskega odjemalca, ki živi v enostanovanjski ali večstanovanjski stavbi, na 69m² ogrevanih površin, s specifično porabo toplote 0,090 MWh na kvadratni meter na leto ter z letno porabo 6,21 MWh.

Podatki kažejo, da na leto največ plačujejo odjemalci izvajalca javne gospodarske službe (JGS) SDO ŠRC Idrija, in sicer 1103,90 evra, sledijo odjemalci JGS SDOLB Oplotnica (1049,58 evra) in odjemalci GJS SDO naselje Podmark Šempeter-Vrtojba (929,93 evra). Najmanj plačujejo odjemalci SDOLB Kranjska Gora, ki jih ogrevanje na leto skupaj s prispevki in davki stane 260,28 evra. Manj kot 400 evrov na leto plačujejo še odjemalci SDOLB Mojstrana Kranjska Gora (314,91 evra) in odjemalci GJS SDO Šaleške doline (334,34 evra)

Okvirne stroške oskrbe s toploto za ogrevanje stanovanjskih prostorov, pripravo sanitarne tople vode, ogrevanje poslovnih prostorov itd. si lahko odjemalec izračuna na podlagi lastnih odjemnih karakteristik in javno objavljenih tarifnih postavk toplote iz cenikov lokalnega distributerja toplote.

Podrobnosti najdete na TEJ povezavi.