datum: 10. avgust 2017 avtor: Tanja Srnovršnik Volarič

Kljub manjši proizvodnji v prvi polovici 2017 izplačane podpore OVE zrasle

Borzenov center za podpore je v prvih šestih mesecih leta 2017 izplačal za 77,4 milijona evrov podpor, kar je 0,8 % več kot v istem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 5 % manj električne energije, je Borzen zapisal na svoji spletni strani.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Povprečna višina izplačane podpore za prvo polletje je posledično višja od tiste na lanski ravni (0,150 EUR/kWh v letu 2017 glede na 0,141 EUR/kWh v letu 2016) predvsem zaradi drugačnih vremenskih razmer, ki so vplivale zlasti na proizvodnjo sončnih elektrarn in hidroelektrarn.

»Prva polovica leta 2017 je bila glede na isto obdobje leta 2016 izrazito bolj obsevana s soncem in posledično manj deževna. Če obe predpostavki združimo s tipoma sončnih elektrarn (glede na referenčne stroške v povprečju najdražji vir v podporni shemi) in hidroelektrarn (relativno najcenejši vir energije v podporni shemi), dobimo aktualno stanje, da je kljub manjši proizvodnji v letu 2017 glede na 2016 bilo izplačano za 0,7 milijona evrov več,« pojasnjujejo v Borzenu.

»Kako močne vremenske intenzitete smo bili deležni nam poda predvsem podatek, da je bilo v letu 2017 glede na 2016 14 % več proizvedene električne energije iz sonca kot v letu 2016 – seveda ob predpostavki istih vključenih enot. Še večja razlika je v proizvodnji hidroelektrarn, kjer je bil upad proizvodnje glede na leto 2016 kar 40 %, a je potrebno tukaj omeniti, da so nekatere hidroelektrarne vključene v letu 2016, medtem zapustile podporno shemo in bi bila razlika ob enako vključenih enotah malo manjša. Pri ostalih tipih elektrarn večjega odstopanja nismo beležili – prav tako so manj vezani na samo vremensko dinamiko,« pristavljajo.