datum: 12. januar 2018 avtor: Jasna Kofol

Kakšna naj bo energetska krajina v prihodnosti? Presodite sami.

Na spletnem mestu www.i-energija.si je od danes naprej možen dostop do strokovnih informacij in podatkov, s katerimi lahko obiskovalec sam kritično razmisli in presodi o energetski krajini prihodnosti in svoji vlogi v njej. Kot pravijo v društvu za spodbujanje energetske pismenosti EN-LITE so iEnergijo ustvarili, da bi študentom in drugi zainteresirani javnosti omogočili vpogled v nastajajoče nove odnose v energetiki, poudarek pa je na pomenu prožnosti (energy flexibility) in aktivni vlogi odjemalcev električne energije. - Energetika.NET je medijski partner projekta.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Vir1 www i energija si 1V elektroenergetiki prihaja do velikih sprememb, tako na področju proizvodnje kot prenosa in distribucije, skladiščenja in odjema, poudarjajo v društvu EN-LITE. V proizvodnji elektrike narašča delež nestanovitnih, razpršenih OVE, vse pomembnejši so nizkoogljični viri energije, pričakujemo lahko postopno elektrifikacijo prometa in ogrevanja ter vse večjo vlogo industrijskih in gospodinjskih odjemalcev pri prilagajanju njihovega odjema. 

Interaktivna izobraževalno-raziskovalna spletna platforma iEnergija se tako v trenutni fazi osredotoča predvsem na regulatorne in tržne mehanizme, ki omogočajo prožnost in zanesljivost pri oskrbi z elektriko. Obljublja strokovno utemeljene in verodostojne informacije, ki so jih priskrbeli strokovnjaki iz Agencije za energijo, Borzena, Dravskih elektrarn Maribor ter energetskih družb ELES, GEN-I in NEK. 

Prikaz oskrbe z elektriko doma in širše


Vir www i energija si 1Ker je elektroenegetika le del širše energetske krajine v Sloveniji, iEnergija obravnava tudi druge energente, dobrine in izzive (na primer ogljične izpuste), pravijo v društvu EN-LITE in dodajajo, da bo tovrstnih vsebin na iEnergiji vse več. Hkrati pa zemljevida elektroenergetskega sistema ne omejujejo na Slovenijo, temveč z interaktivnim spletnim prikazom omogočajo pregled nad oskrbo z elektriko v Evropi. Na t. i. electricity map-u, ki prikazuje ogljično intenzivnost proizvodnje in čezmejnih pretokov elektrike ter s tem povezanih izpustov CO2 v realnem času, je moč preveriti trenutne vire električne energije v Sloveniji ter uvoz in izvoz elektrike. 

Pregled nad aktualnimi energetskimi projekti


Svojo rubriko imajo na iEnergiji tudi aktualni energetski projekti, ki naslavljajo izzive na različnih področjih: prožnega odjema energije in trženja prožnosti, energetske izrabe potenciala rek, napovedovanja proizvodnje elektrike iz razpršenih virov, izravnave elektroenergetskega sistema in upravljanja pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju, vključitve malih odjemalcev in proizvajalcev ter drugih. 

Kot pravijo ustvarjalci iEnergije, je platforma odprta za nenehne vsebinske dopolnitve, obiskovalcem pa omogoča tudi prijavo na e-novičnik, preko katerega bodo sproti obveščali o novostih. Souredniki so sicer prof. dr. Andrej Gubina s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Marko Marhl s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in mag. Mojca Drevenšek iz komunikacijske svetovalnice Consensus Komunikacije za odgovorno družbo. V prihodnosti pa, kot pravijo, načrtujejo razširiti krog podpornikov in sodelavcev projekta, predvsem iz energetike in z njo povezanih dejavnosti. 

Medijski partner projekta je Energetika.NET.