datum: 16. maj 2018 avtor: Andreja Šalamun

Hidroelektrarna Fala - stara, a še kako pomembna

»Prispevek hidroelektrarne (HE) Fala tudi po sto letih delovanja ni zanemarljiv – posodobljena in redno vzdrževana danes v proizvodno bilanco Dravskih elektrarn prispeva približno deset odstotkov,« je na dogodku minuli teden ob praznovanju stote obletnice obratovanja HE Fala poudaril direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Andrej Tumpej.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

torta, rojstni dan pixabayDružba DEM je v sodelovanju s partnerji namreč pripravila dva dogodka, vezana na praznovanje stote obletnice delovanja najstarejše slovenske velike, še delujoče hidroelektrarne, in sicer 27. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika – oskrba z energijo z naslovom »Reka Drava - 100 let zelene energije«, ki je bilo v celoti posvečeno razpravi o pomenu hidroelektrarne Fala ter proizvodnji električne energije na reki Dravi v slovenskem in širšem regionalnem prostoru, ter fotografsko in arhivsko razstavo, ki prikazuje čas izgradnje in vse pomembne dogodke v stoletju obratovanja HE Fala.

Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor proizvodnje v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) je povedal, da v skupini skrbijo za vzdrževanje vseh proizvodnih enot, da bi zagotovili varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije. »To dokazuje tudi visok in častitljiv jubilej hidroelektrarne Fala. Hidroelektrarne in med njimi tudi najstarejša Fala v družbi Dravske elektrarne Maribor skupaj prispevajo 50 % vse proizvedene električne energije v skupini HSE in so pomembne pri zagotavljanja fleksibilnosti in stabilnosti elektroenergetskega sistema, upoštevajoč čedalje večjo razpršenost proizvodnje,« je dejal.

Andrej Tumpej pa je poudaril, »da družba že zdaj proizvede približno četrtino potrebne električne energije, v prihodnosti, ob uresničitvi zastavljenih načrtov in ob podpori deležnikov, pa se bo ta odstotek še zviševal.