datum: 3. september 2018 avtor: Andreja Šalamun

Za EMT bo denar okoljskega in infrastrukturnega ministrstva dobilo 20 občin

Na razpisu ministrstva za okolje in prostor (MOP) in ministrstva za infrastrukturo (MZI) za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018, je bilo uspešnih 20 občin, ki bodo skupaj izvedle 57 aktivnosti, so sporočili z okoljskega ministrstva. Za sofinanciranje aktivnosti bo na voljo 236.480,99 evra.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

EU promet mobilnost evro kvadrat vir ECRazpis je bil objavljen lani septembra, za letošnje leto pa je bilo v ta namen predvidenih 236.643 evrov. Znesek nepovratnih sredstev, ki jih je MOP odobrilo, znaša 236.480,99 evra. »Pregled odobrenih vlog kaže, da je 20 izbranih občin prijavilo 57 aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM 2018. Od tega bo v 18-ih občinah izveden »parkirni dan«, v 23-ih občinah »Pešbus«, v 16-ih občinah pa se bo v promocijske aktivnosti ETM 2018 vključilo lokalno gospodarstvo. Sofinanciranih bo 57 od skupno prijavljenih 92 aktivnosti, ki bodo spodbujale trajnostno mobilnost po občinah v vseh regijah,« pravijo na MOP. Poudarjajo, da je bil javni razpis »zelo uspešen, saj so občine prijavile izjemno kakovostne projekte, ki pa jih zaradi omejenih sredstev razpisa ni bilo mogoče v celoti sofinancirati«.

Cilj razpisa je bil podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti, kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine in ki potekajo več kot 30 dni. Temeljni namen razpisa pa je bil ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto.

»Izvedlo se bo vrsto ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na spremembo potovalnih navad v bolj trajnostno naravnane, kot so hoja, kolesarjenje, uporaba javnega potniškega prometa, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Vsi izbrani projekti občin bodo zagotovili izvedbo tudi trajnih ukrepov, saj so občine lahko pridobile visoko število točk le s prijavo trajnih ukrepov, kot na primer trajno spremembo parkirnih mest v stojala za kolesa, trajno označitev pešpoti v okviru Pešbusa, postavitev časovnih smerokazov do ključnih točk v mestu, posodobitev spletnih strani občin z informacijami o trajnostnih načinih mobilnosti, itd.,« so pojasnili na okoljskem ministrstvu.

ETM je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. »Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa, k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja na splošno. Zadnji dan, 22. september, je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila,« še dodajajo na MOP.