datum: 18. oktober 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

V okviru tedna mobilnosti nagradili Koper in Polzelo

Na gradu Rajhenburg v Brestanici so ob zaključku letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) podelili nagradi za najbolj aktivno mestno in nemestno slovensko občino, ki sta ju prejeli Mestna občina Koper in občina Polzela, je sporočilo ministrstvo za infrastrukturo (MzI).

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

EU promet mobilnost evro kvadrat vir ECKoper, zmagovalka v kategoriji mestnih občin, in Polzela, zmagovalka v kategoriji nemestnih občin, sta prepričali z izjemno raznolikima programoma. Vključili sta številne izvajalce na eni strani ter širok krog občanov in obiskovalcev vseh starosti in zanimanj na drugi. Obe občini sta zainteresirane informirali tudi z dobro strukturirano občinsko spletno stranjo za ETM. Vsaka od zmagovalk je izvedla okrog 50 dogodkov in več trajnih ukrepov, spodbujala uporabo in izboljšala pogoje za različne trajnostne potovalne načine ter številne aktivnosti tudi spremljala. Aktivnost Polzele je posebna tudi zato, ker ima občina le dobrih 6000 prebivalcev. 

Med najbolj aktivne občine so se uvrstile še mestni občini Velenje in Maribor ter občine Krško (lanska zmagovalka), Bohinj, Medvode in Črna na Koroškem. 

Naraščata število trajnih ukrepov in količina sredstev


Kot so pokazali podatki, so v letošnjem ETM sodelovale štiri nove občine (letos je ponovno sodelovalo rekordno število občin – 77), narašča pa tudi izvedba ene najbolj zahtevnih aktivnosti, to je uvedba trajnih ukrepov. »Kar 135 trajnih ukrepov je 28 različnih občin uvedlo med letom ali ob ETM,« so dejali na MzI.

Prireditve v okviru ETM naj bi letos obiskalo okoli 36.000 ljudi. Da ima pobuda vse večji pomen, pa kaže dejstvo, da vidno naraščajo sredstva za izvedbo kampanje. Letos so imeli koordinatorji za izvedbo programa v povprečju na voljo 4300 evrov, kar je za dobro polovico več od lanskega povprečja. Pri tem mnoge občine izpostavljajo tudi neprecenljivi pomoč in predanost prostovoljcev.

Uspešno premagani izzivi in velik pomen sofinanciranja


Določen nabor aktivnosti, ki se upoštevajo pri izboru najbolj aktivnih občin, je bil letos še posebno raznolik. Vključeval je pestrost in celovitost programa, izvedbo trajnih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti, izvedbo aktivnosti, povezanih z multimodalnostjo, torej letošnjo vodilno temo, in izvedbo aktivnosti, pripravljenih in deloma financiranih s strani MzI in ministrstva za okolje in prostor (MOP). 

»Zahtevani pogoji so bili mnogim izziv, a veliko občin je izvedlo po več zgoraj navedenih elementov, kar kaže na njihove vedno večjo izkušenost in predanost. Pri tem so občine posebej izpostavile, da jim je bilo sofinanciranje aktivnosti in izvedbe trajnih ukrepov v veliko pomoč in si ga želijo tudi v prihodnje, saj so občinska sredstva marsikje še vedno precej omejena,« so še dejali na MzI.

Izmenjava izkušenj je ključna za napredek


Eden ključnih namenov vsakoletnega zaključnega dogodka ETM je izmenjava izkušenj med koordinatorji in drugimi akterji ETM o izbranih aktualnih temah. Prva od letošnjih tem so bile delavnice o mobilnosti za starejše, katerih vsebino je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo. 

Druga tema so bile aktivnosti, razpisane in sofinancirane s strani MOP: PARK(irni) dan, Pešbus in vključevanje lokalnega gospodarstva. 

Tretja tema je obravnavala potenciale za izboljšanje komuniciranja ETM na nacionalni, lokalni in regionalni ravni.