datum: 26. februar 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

V Mariboru bodo energetsko prenovili več kot 100 stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor na Engelsovi ulici v Mariboru v objektih s 102 stanovanjema z daljinskim ogrevanjem načrtuje celovito energetsko sanacijo, so v omenjenem skladu povedali za naš poslovni portal Energetika.NET.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je na naslovih Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 v Mariboru 100-odstotni lastnik objektov, zgrajenih leta 1995. V njih se nahajata 102 stanovanji z daljinskim ogrevanjem in v okviru energetske sanacije sklad načrtuje zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske fasade in dodatne toplotne ojačitve strehe, krovsko-kleparska dela, hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja in lokalno prezračevanje z rekuperacijo. Skupna ocenjena vrednost vseh del, vključno z dokumentacijo, znaša 1.414.652 evrov, so povedali na skladu.

Dodali so, da so v prvi fazi uspeli s prijavo na razpis za sofinanciranje ukrepov v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki spodbuja naložbe v energetsko prenovo javnih stavb z zmanjšanjem rabe energije z zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo ali zamenjavo ogrevalnih sistemov in sistemov hlajenja, notranje razsvetljave in drugo, in si tako zagotovili sodelovanje v 2. fazi, kjer bi z neposredno potrditvijo operacije pri ministrstvu za infrastrukturo (MzI) pridobil sredstva v višini 510.000 evrov, preostanek sredstev v višini 904.652 evrov pa bo zagotovljen z dokapitalizacijo s strani Mestne občine Maribor