datum: 6. julij 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

V Kočevju kmalu kogeneracija na lesno biomaso

Župan občine Kočevje Vladimir Prebilič in direktor italijanskega podjetja Mittelenergy SRL Giuseppe Forlanelli sta minuli četrtek v Kočevju podpisala pismo o nameri za izgradnjo novega sistema kogeneracije na lesno biomaso za dobavo toplote daljinskemu sistemu ogrevanja občine Kočevje, so sporočili iz omenjene občine.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

dogovor, roke, rokovanje pixabayPoudarjajo, da gre za prvo tovrstno investicijo in vzorčni primer dobrega sodelovanja, obenem pa spodbudo za nova zaposlovanja in razvoj gospodarstva na območju občine Kočevje.

Podpis pisma o nameri predstavlja prvi korak k implementaciji energetskega bloka v Kočevju. S podpisom je bil izražen obojestranski interes in pripravljenost za sodelovanje pri projektu izgradnje novega sistema kogeneracije na lesno biomaso za soproizvodnjo toplote in električne energije moči 5,2 MW toplote in 0,949 MW elektrike.

Občina Kočevje želi dati prednost lokalnemu lesnemu materialu (biomasi) za ogrevanje občanov in podjetij, ki v občini delujejo, kar bi tudi znižalo cene oziroma stroške mesta. »Poleg tega pa je pomemben cilj, h kateremu stremi občina Kočevje, zagotavljanje okoljske trajnosti in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, predvsem z omejitvijo nepotrebnih cestnih prevozov. Z vzpostavitvijo sistema kogeneracije bo zagotovljena dobava toplote tudi za industrijske odjemalce v novo rastoči coni LIK, kjer pravkar poteka komunalno opremljanje. Kogeneracija bo tako že obstoječim in novim podjetjem omogočila cenovno ugoden dostop do toplote,« so prepričani v občini.

Sedaj bo sledila objava javnega poziva k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Vrednost investicije je ocenjena na približno štiri milijone evrov.