datum: 5. julij 2017 avtor: Andreja Šalamun

Na ptujskem za več milijonov evrov naložb v elektroenergetsko infrastrukturo

Elektro Maribor bo letos na območju območne enote (OE) Ptuj izvedel za več kot 3,27 milijona evrov naložb, so povedali na nedavni novinarski konferenci ptujske območne enote Elektra Maribor. Kablirali bodo skoraj 21 km nizko in srednjenapetostnih vodov, zgradili tri transformatorske postaje, zamenjali ali odstranili več kot 1.800 drogov, izvedli poseke na skoraj 50 km tras daljnovodov in priključili 2.000 merilnih mest v sistem naprednega merjenja.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Daljnovod AndrejaSkupaj so lani v elektrodistribucijsko infrastrukturo na ptujskem vložili 3,45 milijona evrov, in sicer 0,17 milijona evrov za srednjenapetostne priključne vode, 0,78 milijona evrov za srednjenapetostne povezovalne vode, 0,78 milijona evrov za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo transformatorskih postaj, 0,1 milijona evrov za nizkonapetostne vode ter 0,35 milijona evrov za merilne naprave.

Letos bodo, pravijo, na območju OE Ptuj vložili vsaj 3,27 milijona evrov. »V tem okviru bomo kablirali 20,73 km nizko in srednjenapetostnih vodov, zgradili tri transformatorske postaje, zamenjali ali zaradi kabliranja odstranili več kot 1.800 drogov, izvedli poseke na 49,4 km tras daljnovodov in priključili 2.000 merilnih mest v sistem naprednega merjenja,« so še pojasnili.

Dobavili več elektrike kot v letu 2015


Na območju Ptuja je Elektro Maribor lani dobavil za 2,6 % več električne energije kot v letu 2015, kar, kot je povedal predsednik uprave Elektra Maribor Boris Sovič, pomeni večjo rast kot na celotnem območju, ki ga pokrivajo. Lani so v elektrodistribucijsko infrastrukturo investirali 3,45 milijona evrov, letos pa naj bi ta znesek dosegel vsaj 3,27 milijona evrov, so povedali v omenjeni družbi.

Sonce ilustracija

Pojasnili so, da se je raba gospodinjskih odjemalcev na oskrbnem območju Območne enote Ptuj lani povečala za 1,3 % v primerjavi z letom 2015, raba odjemalcev na srednji napetosti je bila kar za 7,3 % večja, raba poslovnih odjemalcev na nizki napetosti pa za 0,6 % večja kot v 2015.

Povečala se je tudi obračunska moč, in sicer za 9,1 % na srednji napetosti in za 2,2 % pri poslovnem odjemu na nizki napetosti. Realizacija skupne obračunske moči je bila za 1,4 % večja kot v letu 2015.

Glavni proizvodni vir sončna energija


»Lani je na področju OE Ptuj delež proizvodnih virov znašal 24 %, ki so proizvedli 74,04 GWh električne energije. Poglavitni proizvodni vir na tem območju je sončna energija,« so povedali v omenjeni družbi.

Na območju OE Ptuj je bilo ob koncu preteklega leta v sistem naprednega merjenja vključenih 25.619 merilnih mest, kar predstavlja 70 % vseh merilnih mest na tem območju, so povedali v Elektro Maribor.