datum: 4. junij 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

Cerarju in Gašperšiču v Brežicah predstavili projekt HE Mokrice

Predsednik vlade Miro Cerar in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta si včeraj v Brežicah ogledala jeseni dokončano hidroelektrarno (HE) Brežice in se udeležila predstavitve projekta HE Mokrice.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

»Vlada je HE Mokrice v tem mesecu uvrstila v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021. Premier Cerar je ob tem poudaril, da so HE Mokrice zadnji člen v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, Slovenija jo potrebuje, če želi izkoristiti moč spodnje Save ter se približati zadanemu cilju energetske samopreskrbe,« so sporočili iz Cerarjevega kabineta.

Premier je ob obisku ponovil svojo vizijo zelene Slovenija in zavzemanja za izrabo zelene obnovljive energije. »Izpolnjevati moramo domače in mednarodne okoljske obveznosti skozi učinkovito rabo energije in energetsko upravljanje,« je dejal. »Enako pomembno pa je, da nadaljujemo tudi z izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi in tako izkoristimo celoten vodni potencial reke Save, saj sem večkrat že ponovil, da je voda tekoče zlato 21. stoletja,« je poudaril premier. 

HE Mokrice in izgradnja celotne verige je pomembna tudi z vidika izboljšanja poplavne varnosti. Pomembno se namreč urejajo vodotoki, varuje se podzemne vode ter skrbi za dvig podtalnice in s tem za ohranjanje zalog pitne vode. Hkrati izgradnja HE Mokrice ugodno vpliva na razvoj kmetijstva na krško-brežiškem polju (dvig podtalnice ob nizkih nivojih oziroma suši, možnost izvedbe namakanja) ter omogoča razvoj turizma ter nadaljnji razvoj rekreacije in športa v območju.

»Projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi je tako večnamenski projekt in njegov popoln namen bo dosežen samo v povezavi z vsemi sinergijskimi učinki med energetskim in infrastrukturnim delom, lokalnimi skupnostmi in državo«, še izpostavlja premier Cerar.