datum: 4. oktober 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

Centralno kopališče Tivoli energetsko obnovili

Konec septembra je svoja vrata znova odprlo energetsko obnovljeno centralno kopališče Tivoli. Prenova kopališča Tivoli je ena izmed številnih energetskih prenov stavb v lasti mestne občine Ljubljana (MOL), ki potekajo okviru javno-zasebnega partnerstva (JZP) s konzorcijem družb Petrol in Resalta po principu energetskega pogodbeništva.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Petrol Resalta TivoliMestna občina Ljubljana je aprila lani s konzorcijem družb Petrol in Resalta sklenila javno zasebno partnerstvo za izvedbo energetske sanacije javnih objektov MOL, kar predstavlja največji projekt javno-zasebnega partnerstva do sedaj v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah, so sporočili iz Petrola.

Pri energetski sanaciji so bili izvedeni energetski ukrepi energetskega upravljanja s povezavo sistemov na daljinski nadzor in upravljanje, prenove stavbnega ovoja z vgradnjo toplotne izolacije, prenove stavbnega pohištva, toplotne izolacije ravne strehe nad bazeni, toplotne izolacije poševne strehe in podstrešja, vgradnje sprejemnikov sončne energije površine, menjave petih prezračevalnih naprav, celovite sanacije toplotne podpostaje, vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja ter prenove razsvetljave z zamenjavo približno 1750 svetilk.

Projekt energetskih sanacij javnih objektov MOL je bil pripravljen in izveden v skladu z določili programa energetske sanacije javnih stavb ministrstva za infrastrukturo (MzI) ter vključuje kohezijska sredstva v višini 14,9 milijona evrov, s pričakovanim letnim prihrankom zaradi zmanjšane porabe energentov v višini približno milijon evrov. V sklopu teh projektov je bilo energetsko obnovljeno tudi kopališče Tivoli, ki predstavlja največjo energetsko sanacijo posameznega objekta v okviru tega razpisa, in sicer v neto tlorisni površini 10.832 m2 in v skupni investicijski vrednosti 1.948.300 evrov (brez DDV).

Po besedah Jožeta Torkarja, direktorja energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju v Petrolu, zajamčeni letni prihranki na objektu znašajo več 147.230 evrov. Letni prihranki toplotne in električne energije znašajo 1828 MWh, izpusti toplogrednih plinov CO2 pa so se zmanjšali za približno 486 ton letno. To pomeni, da bo zmanjšanje emisij CO2 v objektu na letni ravni enako, kot ga na leto vsrka približno 24.300 povprečnih dreves, oziroma približno 57 ha gozda.

V okviru JZP bosta Petrol in Resalta po principu energetskega pogodbeništva prenovila 48 stavb v Ljubljani, med katerimi so kulturni in zdravstveni objekti, šole, vrtci, športni objekti in stavbe mestne uprave.