datum: 13. marec 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

En.odmev 2018: Slovensko gospodarstvo izkorišča priložnosti digitalizacije

»Slovenija in slovensko gospodarstvo sta na področju digitalne energetske transformacije med vodilnimi v Evropi in svetu. To še posebej velja za področje uporabe tehnologije blockchain,« je na nedavni konferenci Energetike.NET En.odmev 018 dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik. Poudaril je, da se Slovenija kot nadpovprečno energetsko povezana država zaveda in tudi izkorišča priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija. »Prav ta nadpovprečna povezanost nas spodbuja in usmerja v iskanje vedno novih, bolj inovativnih rešitev, seveda v skladu z usmeritvijo odprtega in delujočega notranjega trga Evropske unije,« je poudaril Tadej Slapnik.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Tadej Slapnik Barbara Reya»Sam se neposredno ne ukvarjam s področjem energetike, vendar kljub temu z velikim zanimanjem spremljam velike spremembe, ki smo jim priča na tem področju,« je dejal in dodal, da v Sloveniji v skladu s svetovnimi trendi strmimo k dostopni, konkurenčni in trajnostni oskrbi s ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.

»Odgovornost države je, da zagotavlja zanesljivo energetsko oskrbo. To v Sloveniji zagotavljamo v veliki meri z velikimi proizvodnimi enotami, a se ob tem istočasno zavedamo, da bo bistvo energetske digitalne transformacije prehod v distribuiran način proizvodnje in potrošnje električne energije, ki bo prav s pomočjo digitaliziranih tehnologij vedno bolj usmerjen na mikro nivo energetske samooskrbe,« je dejal.

Potrošniki bodo po njegovih besedah v vedno večjem obsegu postajali aktivni potrošniki oziroma tako imenovani potrošniki-proizvajalci.

Slapnik je izpostavil tudi, da ima preobrazba energetskega sektorja zelo pomemben horizontalni pomen in s tem velik vpliv na razogljičenje prometa in uvajanja uporabe alternativnih pogonskih goriv.
En.odmev 018 - Tin Vodopivec
Izpostavil je tudi sprejemanje Energetskega koncepta Slovenije (EKS) – po njegovem se v tem procesu odraža aktivna vključenost države in državljanov, saj je ministrstvo za infrastrukturo (MzI) prejelo več kot 400 odzivov na predlog EKS (VEČ na našem poslovnem portalu Energetika.NET). »To dokazuje visoko raven angažiranosti široke skupine deležnikov in s tem nakazuje, da je digitalna transformacijo energetskega sektorja že v teku. MzI je razvilo tudi posebno spletno aplikacijo, namenjeno končnim uporabnikom EKS, kjer je omogočen podroben in potrošniku uporaben pregled stanja in načrtov razvoja sektorja,« je jasen Slapnik, ki meni še, da »Slovenija ne le sledi, ampak aktivno vodi in usmerja procese prehoda v nizkoogljično in pametno družbo in da je zelena referenčna država v digitalni Evropi«.

Na fotografiji: voditelj Tin Vodopivec

Martin Novšak Barbara ReyaNovšak: Digitalizacija v energetiki poteka na celi verigi dodane vrednosti


Martin Novšak, prvi mož GEN energije in podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), je poudaril, da je slovensko gospodarstvo mednarodno vpeto, močno izvozno naravnano in povezano z znanjem. »Potrebuje zanesljivo oskrbo z energenti, z energijo, povezavo z ostalo infrastrukturo,« pravi in dodaja, da sta razvoj in hiter prenos podatkov omogočila razvoj novih tehnologij. 

»Digitalizacija v energetiki poteka na celi verigi dodane vrednosti – na področju proizvodnje, kjer se tudi že uporablja tehnologija blockchain, in prodajnem delu, na poslovnem delu, B2B, in tudi na področju odjemalcev. Digitalizacija naj bi prinesla novo vrednost, in to tudi pri mlajših generacijah. Energetika se temu prilagaja,« je jasen.

Sophie Honey Barbara ReyaBritanska veleposlanica o trajnostni in energiji ter o pametnih mestih


Sophie Honey, veleposlanica Velike Britanije in častna pokroviteljica konference En.odmev 018, se je strinjala s Slapnikom: »Slovenija ni le aktivna udeleženka, ampak vodilna, zato želi Velika Britanija tesno sodelovati s Slovenijo na energetskem področju in razvijati poslovne priložnosti.«

»Trajnostna energija, pametna energija, pametna mesta so področja, ki Britance zelo zanimajo. Namreč, omogočajo boljše življenje, kot tudi poslovne priložnosti in izmenjavo,« je dejala.