datum: 13. julij 2018 avtor: Andreja Šalamun

Za Dominum tretje mesto na evropskem tekmovanju primerov dobrih praks

Slovenski projekt System Dominum, ki ga je kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu BUILD2LC predlagala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), je na tekmovanju primerov dobrih praks projektov Interreg Europe osvojil tretje mesto. Projekt ima velik potencial tudi zunaj Slovenije, saj so na primer zanj že pokazali zanimanje Španci, pravijo v LEAG. Do uresničitve ideje naj bi v Sloveniji prišlo približno v dveh letih, po najbolj optimističnem scenariju pa naj bi prve projekte začeli izvajati že prihodnje leto.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Dominum Kurnik kvadratGre za idejo Tomaža Krištofa iz družbe Studio Krištof arhitekti, ki predvideva, da bi hkrati z energetsko prenovo starejših večstanovanjskih stavb poskrbeli tudi za njihovo potresno varnost in za večjo kakovost bivanja. Stavbe, ki so jih na primer v Sloveniji gradili v letih od 1945 do 1963, večinoma niso bile zgrajene protipotresno, pa tudi pri mnogih stavbah iz kasnejšega obdobja protipotresna gradnja ni bila zadovoljiva, ugotavljajo v družbi Dominum, ki so jo kot hčerinsko podjetje prav v namen tovrstne prenove ustanovili v družbi Studio Krištof arhitekti. Ugotavljajo, da se ob množičnih energetskih prenovah večstanovanjskih stavb, ki se izvajajo v zadnjih letih, težave s protipotresno konstrukcijo starejših večstanovanjskih stavb še dodatno zakrivajo.

Druga težava, ki bi jo lahko rešili s sistemom Dominum, je prenaseljenost stanovanj. Medtem ko so enostanovanjske hiše dostikrat izredno velike za družinske potrebe, so stanovanja večinoma prenaseljena, kar pomeni, da v njih živi preveč ljudi na m2 površine. Po prenaseljenosti stanovanj smo nad evropskim povprečjem, pravijo v družbi Dominum.

V projektu System Dominum bi tako hkrati z energetsko prenovo večstanovanjskih stavb poskrbeli za prenovo konstrukcije večstanovanjske stavbe in s tem za večjo potresno varnost ter tudi za razširitev stanovanj. Ideja je, da bi vsaki stavbi dozidali prizidek, ki bi omogočil razširitev obstoječih stanovanj, ter ji dodali nadstropje ali dve, v katerem bi zrasla nova stanovanja. Z njihovo prodajo bi lahko financirali večino prenove, kar pomeni, da bi se tudi strošek države, ki ga ima z energetskimi sanacijami stavb, občutno znižal.

Spremenjena gradbena zakonodaja velik korak naprej

Energetska prenova AŠ
Ali v Slovenji že potekajo kakšni tovrstni projekti? Doslej je zakonodaja izvedbo te ideje preprečevala, so povedali v LEAG. Za morebitno širitev večstanovanjske stavbe bi bilo treba najprej odkupiti zemljišče, treba bi bilo pridobiti soglasja vseh stanovalcev, če bi dodali stanovanja v zgornja nadstropja, bi morali narediti tudi parkirna mesta, kar je v starejših strnjenih naseljih velikokrat nemogoče.

A Slovenija je pred kratkim spremenila gradbeno zakonodajo. Kako bo ta vplivala na projekt? »Zakonodaja žal še vedno postavlja v neenakopraven položaj tiste, ki si želijo tudi varnosti (potresna sanacija) in ne le varčnosti (energetska sanacija). Kljub temu pa je s spremenjeno gradbeno zakonodajo narejen velik korak v smer lažjih protipotresnih sanacij stavb,« ocenjuje Tomaž Krištof.

Projekt BUILD2LC (Boosting low carbon innovative building rehabilitation in European regions oziroma spodbujanje nizkoogljičnih inovativnih sanacij stavb v evropskih regijah) je eden od 64 projektov programa Interreg Europe, ki je 85-odstotno financiran iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Začel se je 1. aprila 2016, trajal pa bo do 30. septembra 2020. V njem sodeluje sedem partnerjev iz različnih držav in regij, od Andaluzije, Litve, Gloucestershirea, podkarpatske regije do Hrvaške in Slovenije. Vodilni partner prihaja iz Španije, Slovenski partner v projektu pa je LEAG.