datum: 2. oktober 2018 avtor: Andreja Šalamun

Večino okoljskih davkov poberemo z davki na energijo

Prihodki države od okoljskih davkov so v letu 2017 znašali 1,6 milijarde evrov ali skoraj 3 % več kot v letu pred tem, kažejo podatki statističnega urada. Največji delež okoljskih davkov je bil pobran z davki na energijo, in sicer skoraj 85 %. Z davki na promet je bilo pobranih skoraj 12 %, z davki na onesnaževanje in z davki na rabo naravnih virov pa skupaj več kot 3 % okoljskih davkov.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Delež okoljskih davkov je lani znašal skoraj 4 % bruto domačega proizvoda (BDP) in je bil skoraj enak kot v letu 2016. Največji delež okoljskih davkov, 64 %, so plačala gospodinjstva; gospodarski sektor je prispeval 36 % davkov.