datum: 22. november 2017 avtor: Andreja Šalamun

V prvih devetih mesecih proizvedli manj elektrike kot lani

Po treh četrtinah leta 2017 je proizvodnja električne energije v Sloveniji (upoštevana je celotna proizvodnja Nuklearne elektrarne Krško) znašala 11.145 GWh in je bila za 5 % manjša kot v enakem obdobju leta 2016, kažejo statistični podatki. Uvozili smo za 6.796 GWh, izvozili pa 7.248 GWh električne energije.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

NEK stikališče AŠ2 kvadratNeto poraba električne energije v Sloveniji je znašala 10.086 GWh in je bila za 3 % večja kot v enakem obdobju leta 2016, izgube v omrežju pa so znašale 606 GWh. Za zagotovitev vseh potreb po energiji je bilo treba zagotoviti dodaten uvoz električne energije, so pojasnili statistiki. Dodali so, da je uvozna odvisnost po treh četrtinah leta 2017 znašala 17 %.

V obdobju od januarja do septembra letos je znašal prevzem električne energije 17.941 GWh, od tega je prevzem od proizvodnje v Sloveniji znašal 11.145 GWh (62 %) in uvoz 6.796 GWh (38 %) vse prevzete električne energije. Kot so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo (MzI), kjer te podatke objavljajo, prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 10.362 GWh oz. 58 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 783 GWh oz. 4 % vse prevzete električne energije. Uvoz (fizični pretoki) električne energije je bil v večini zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Od proizvodnje prevzeli manj elektrike


Kot pravijo na MzI, je Slovenija v obdobju od januarja do septembra letos od proizvodnje prevzela za 5 % manj električne energije kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Zabeležili smo za 21 % manjšo proizvodnjo iz hidroelektrarn na prenosnem omrežju ter za 9 % večjo proizvodnjo iz termoelektrarn, nekaj manjša je bila proizvodnja iz jedrske elektrarne Krško (NEK), in sicer za 2 %, ter proizvodnja na distribucijskem omrežju (- 7 %). »Zaradi manjše domače proizvodnje je bila potreba po uvozu električne energije večja, v obdobju januar-september 2017 je tako bilo uvoženo za 631 GWh (+10 %) več električne energije kot v enakem obdobju leta 2016,« pravijo na MzI.

Izgube na omrežju dosegle 4 % bruto odjema električne energije


Dodajajo, da je neto odjem električne energije v Sloveniji v omenjenem obdobju znašal 10.086 GWh oz. 56 %, izvoz pa 7.248 GWh oz. 40 % celotnega bruto odjema. »Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje je znašala 8.316 GWh, poraba neposrednih odjemalcev in zaključenih distribucijskih sistemov (ZDS) pa 1.523 GWh. Odjem črpalne elektrarne ČHE Avče je znašal 247 GWh. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar-september 2017 znašale 606 GWh oz. 4 % bruto odjema električne energije.«

V tem obdobju se je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 poraba električne energije distribucijskih odjemalcev povečala za 3 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju in ZDS pa je bila večja za 2 %, kaže statistika. Medtem pa je bil v tem obdobju izvoz (fizični pretoki) električne energije nižji za 225 GWh oz. za 3 %. Uvozna odvisnost za pokritje potreb po električni energiji v Sloveniji je v obdobju devetih mesecev leta 2017 znašala 17 %, so še pojasnili na MzI.