datum: 25. november 2017 avtor: Andreja Šalamun

Slovenske in hrvaške energetske agencije spodbujajo energetske prenove

Več kot 200 milijonov evrov naložb v energetske prenove stavb so v zadnjem desetletju spodbudile energetske agencije v Sloveniji in na Hrvaškem, je bilo slišati na srečanju slovenskih in hrvaških energetskih agencij v ponedeljek, 20. novembra, v Mariboru. Namen srečanja, ki ga je organizirala Energetska agencija za Podravje (EnergaP) v okviru projekta EMPOWER, sofinanciranega s strani Interreg Europe, je bil predstaviti uspešno delovanje in povezovanje energetskih agencij na področju dveh sosednjih držav, ki skupaj zaposlujejo 120 strokovnjakov.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

energaPSrečanja so se udeležili direktorji dvanajstih energetskih agencij Hrvaške in Slovenije, kot poudarjajo na EnergaP, pa slovenske in hrvaške energetske agencije aktivno sodelujejo že več let. Na rednih srečanjih izmenjujejo znanje, izkušnje in informacije o že izvedenih, tekočih ali načrtovanih projektih.

Na srečanju so udeleženci med drugim razpravljali o novem svežnju ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, ki jih je objavila Evropska komisija 8. novembra 2017, posvetili pa so se tudi financiranju električne mobilnosti, predvsem avtobusov javnega potniškega prometa.

V okviru srečanja je potekala razprava o iniciativi, ki so jo energetske agencije poslale Evropski komisiji in pristojnim ministrstvom v Sloveniji in na Hrvaškem, s katero opozarjajo, da bi bilo treba trajnostni energiji v čezmejnem programu Slovenija-Hrvaška dati večji poudarek.

Omenjeno skupno pismo so namreč agencije pripravile avgusta letos in ga naslovile na Maroša Šefkoviča, podpredsednika Evropske komisije in komisarja za področje energetske unije in podnebja, na Gabrielo Žalac, ministrico za regionalni razvoj in EU sklade na Hrvaškem, in na Alenko Smerkolj iz službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko v Sloveniji.

V pismu so agencije izpostavile močno podporo vsem aktivnostim EU in njenih članic na področju čiste energije in njene dolgoročno vzdržne rabe. Izpostavile so pomembno vlogo, ki jo imajo energetske agencije v Sloveniji in na Hrvaškem, in poudarili pomen lokalne ravni pri implementaciji zavez na področju podnebnih sprememb in energije. Hkrati pa so izpostavili tudi, da v razpisih bilateralnega programa Interreg Slovenija–Hrvaška trajnostna energija ni pripoznana kot pomembno področje na področju čezmejnega sodelovanja in razvoja, in zaprosile, da se v prihodnjih razpisih omogoča sofinanciranje projektov tudi na področju trajnostne energije

Pogovarjali so se tudi o uredbi o upravljanju z energijo, ki jo je Slovenija sprejela leta 2016 in v skladu s katero bo treba poročati marca prihodnje leto.

O vseh teh temah so si agencije izmenjale izkušnje, znanja in informacije ter se dogovorile, da bodo pripravile skupen idejni projekt na področju trajnostne mobilnosti, ki bi povezal obe državi. Preučile bodo tudi vse nove finančne mehanizme, ki se uveljavljajo v EU in se v Sloveniji in na Hrvaškem še ne uporabljajo, ter možnosti njihove uporabe pri financiranju energetskih projektov.

Naslednje srečanje bodo gostile hrvaške energetske agencije.