datum: 25. maj 2018 avtor: Andreja Šalamun

Nova tovorna vozila bodo povzročala za 15 % manj emisij

Pred kratkim je Evropska komisija predstavila tretji in zadnji sveženj ukrepov za posodobitev evropskega prometnega sistema, s čimer želi zagotoviti nemoten prehod na sistem mobilnosti, ki je varen, čist in povezan ter avtomatiziran, so pojasnili na slovenskem predstavništvu Evropske komisije. Poudarili so, da komisija s temi ukrepi tudi oblikuje okolje, ki bo omogočalo podjetjem v EU proizvodnjo najboljših, najčistejših in najbolj konkurenčnih izdelkov.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Komisija na področju čiste mobilnosti s pripravo prvih standardov nasploh za emisije CO2 za težka vozila končuje agendo za sistem nizkoemisijske mobilnosti. »Leta 2025 bodo morale biti povprečne emisije CO2 iz novih tovornih vozil 15 % nižje kot v letu 2019. Za leto 2030 se predlaga okvirni cilj znižanja za najmanj 30 % v primerjavi z letom 2019,« pravi Evropska komisija in za dodatno zmanjšanje emisij CO2 predlaga snovanje bolj aerodinamičnih tovornjakov in boljši sistem označevanja pnevmatik. Predlaga pa tudi obsežen akcijski načrt za baterije, ki bo prispeval k vzpostavitvi konkurenčnega in trajnostnega 'ekosistema' baterij v Evropi.

S pomočjo strategije naj bi Evropa postala vodilna v svetu na področju povsem avtomatiziranih in povezanih sistemov mobilnosti. »Strategija obravnava novo raven sodelovanja med udeleženci v cestnem prometu, ki bi lahko prinesla velike koristi za celoten sistem mobilnosti. Promet bo varnejši, čistejši, cenejši in dostopnejši starejšim ter osebam z omejeno mobilnostjo,« navaja Komisija in dodaja, da predlaga tudi vzpostavitev povsem digitalnega okolja za izmenjavo informacij v tovornem prometu.