datum: 8. oktober 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

Iz plastičnh odpadkov nastaja surova nafta

Rafinerija Schwechat pod okriljem avstrijskega OMV s svojo enoto za reciklažo plastike je razvila projekt ReOil, ki uporablja termo-kemični postopek za proizvodnjo sintetične surove nafte iz plastičnih odpadkov. Tehnologija omogoča, da sodček nafte uporabimo večkrat, je povedal Manfred Leitner, član izvršnega odbora družbe OMV za predelavo.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

OMV schwechat rafinerijaOMV že od leta 2011 peučuje možnost uporabe že uporabljenih plastičnih mas. Leta 2013 so v rafineriji Schwechat (na sliki) zagnali prvi testni obrat, ki je lahko predelal približno 5 kg uporabljene plastike na uro. Nadslednja stopnja – objekt z zmogljivostjo predelave do 100 kg plastike na uro – je začel delovati leta 2018 in proizvede 100 litrov sintetične surove nafte na uro. To surovo nafto nato v v rafineriji Schwechat še dodatno predelajo, tako da postane gorivo ali pa osnovni material za plastično industrijo – s čimer pripomorejo h krožnemu gospodarstvu, prijaznemu do virov.

Postopek recikliranja vključuje termični kreking pri temperaturah nad 300 stopinj Celzija. To je dokazana tehnologija rafiniranja, pri kateri se srednja in dolga veriga ogljikovodikov razbije v krajše verige ogljikovodikov.

OMV je v projekt vložil okoli 10 milijonov evrov, pri čemer je avstrijska agencija za spodbujanje raziskav (FFG) subvencionirala 10 % stroškov.