datum: 1. junij 2018 avtor: Andreja Šalamun

Evropski finančni sektor naj bi postal vodilni na poti v zeleno gospodarstvo

Minili teden je Evropska komisija sprejela prve konkretne ukrepe, s katerimi bo finančnemu sektorju EU omogočila, da prevzame glavno vlogo na poti k bolj zelenemu in čistejšemu gospodarstvu, so sporočili s slovenskega predstavništva komisije. Vključitev finančnega sektorja bo močno spodbudila prizadevanja za zmanjšanje našega okoljskega odtisa na planet ter hkrati povečala trajnost in konkurenčnost gospodarstva EU, je prepričana Komisija.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

zemlja, okolje, podnebne spremembe pixabayVpliv podnebnih sprememb že ogroža finančno stabilnost in povzroča velike gospodarske izgube zaradi poplav, erozije tal ali suš. Samo lani so zavarovalnice pokrile izgube, povezane z vremenskimi katastrofami, ki so dosegle najvišji znesek do zdaj, tj. 110 milijard evrov, navaja Komisija in dodaja, da se moramo zavedati, »da bi se številne današnje naložbe lahko izkazale kot odvečne, če se bomo prepozno soočili z realnostjo globalnega segrevanja ozračja. Hkrati bi morali kar najbolje izkoristiti nove poslovne priložnosti za trajnostne gospodarske dejavnosti.«

Komisija je prepričana, da ima finančni sektor EU potencial, da poveča financiranje trajnostne rasti in postane vodilna sila na tem področju. »To bi moralo pozitivno vplivati tudi na gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Prav tako bo podprlo cilje v okviru unije kapitalskih trgov za povezovanje financiranja s potrebami evropskega gospodarstva in programom EU za trajnostni razvoj,« meni Komisija.

Zaradi vremenskih razmer velike gospodarske izgube


»Naš denar bi morali vložiti v projekte, ki so skladni z našimi cilji glede razogljičenja in bojem proti podnebnim spremembam. To je pomembno za okolje in gospodarstvo, pa tudi za finančno stabilnost,« je poudaril podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov. Dodal je, da so se med letoma 2007 in 2016 gospodarske izgube zaradi skrajnih vremenskih razmer povečale za 86 % ter da je cilj novih predlogov Komisije »izkoriščanje velikanske moči kapitalskih trgov v boju proti podnebnim spremembam in spodbujanje trajnosti«.

Na Komisiji so prepričani, da včeraj sprejeti predlogi potrjujejo zavezo Evrope, da bo imela vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in pri izvajanju Pariškega sporazuma. Vključitev finančnega sektorja bo močno spodbudila prizadevanja za zmanjšanje našega okoljskega odtisa na planet ter hkrati povečala trajnost in konkurenčnost gospodarstva EU.