datum: 12. oktober 2018 avtor: Ana Vučina Vršnak

Eko sklad ponuja nove spodbude za podjetja

Eko sklad je sporočil, da so podjetjem na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije (URE) in obnovljive vire energije (OVE). Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

V petek je Eko sklad v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe v OVE in URE. Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge. 

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. 
Spodbude so na voljo za enega ali več naslednjih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude: 
 • toplotno izolacijo zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu, 
 • toplotno izolacijo tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, 
 • toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, 
 • zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni, 
 • vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 
 • vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 
 • zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja, 
 • vgradnjo sprejemnikov sončne energije, 
 • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah, 
 • vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave, 
 • optimizacijo sistema ogrevanja, 
 • napravo za samooskrbo z električno energijo, 
 • gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, 
 • vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, 
 • uvedbo sistema upravljanja z energijo, 
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu, 
 • napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote.