datum: 2. september 2017 avtor: Jasna Kofol, Fojnica

Države JV Evrope potrebujejo pomoč pri izpolnjevanju okoljskih obvez

Države jugovzhodne Evrope (JVE) pri izpolnjevanju obvez, ki jih narekujejo evropske politike, potrebujejo podporo, predvsem tehnično, je povedala Dubravka Bošnjak iz GIZ ORF EE (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Open Regional Fund Southeast Europe Energy Efficiency) na letošnji poletni šoli o trajnostni energiji in načrtovanju zmanjševanja emisij v Fojnici v Bosni in Hercegovini (BiH). Sklad za energetsko učinkovitost s sedežem v Sarajevu podpira številne države – poleg BiH tudi Albanijo, Kosovo, Makedonijo, Črno goro in Srbijo – pri težavah, ki zadevajo podnebne spremembe, in prizadevanjih za energetsko učinkovitost.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

poletna šola REIC»Regija je specifična,« pravi Bošnjakova in dodaja, da imajo partnerji različne potrebe, zato z njimi delajo na različnih ravneh hkrati. V prvi vrsti je pomembno sodelovanje med ministrstvi in povezovanje z Energetsko skupnostjo: »Za nas, ki delamo v regiji, je Energetska skupnost resnično pomemben partner, saj stoji v ozadju naših držav in evropskih obvez. S podpisom pogodbe o Energetski skupnosti so se države zavezale k implementaciji obvez, kar pa ni enostavno.«

Bolj kot denar potrebujejo podporo


Po navedbah GIZ ima BiH precejšnje zaloge energetskih virov in je ena redkih držav na Balkanu, ki izvažajo električno energijo, a se ne more pohvaliti s trajnostno oskrbo z energijo in njeno učinkovito rabo. Poraba elektrike in drugih energentov narašča in posledično vodi v večjo onesnaženost zraka in emisije, zato so potrebni ustrezen političen okvir, politike in programi, predvsem pa znanje in praktične izkušnje.

Kot pravi Bošnjakova, glavna ovira namreč niso finančna sredstva, temveč pomanjkanje podpore: »Pogosto se ljudje pritožujejo, da nimajo dovolj denarja za implementacijo, a se največkrat izkaže, da pravzaprav potrebujejo tehnično podporo v smislu strokovnjakov, svetovanja, komuniciranja, povezovanja in primere dobrih praks. Pogosto se srečamo z občinami ali mesti, ki imajo denar, a ne vedo, kako ga resnično učinkovito uporabiti.« Z delovanjem na lokalni ravni so v GIZ spoznali, da so glavna mesta pogosto osamljena v svojem boju z evropskimi obvezami in se ne morejo primerjati med sabo, dodaja Bošnjakova. Kar pa zadeva nevladni sektor, za regijo ni značilno, da bi bil ta povezan z vladnim ali lokalnim, čeprav se GIZ trudi tudi v tej smeri.

Celoten članek si preberite na naši spletni strani Energetika.NET, in sicer TUKAJ.