datum: 12. september 2018 avtor: Alenka Žumbar

Dom prihodnosti bodo sestavljale napredne tehnologije

Dom prihodnosti bodo sestavljale napredne tehnologije, ki bodo medsebojno povezane – ključna bo torej povezljivost in digitalizacija, je na ponedeljkovi fotovoltaični konferenci na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko povedal dr. Dejan Paravan iz družbe GEN-I, ki je menil tudi, da bodo pomemben del tega mozaika tudi fotovoltaika in pa električna vozila. Slednja so lahko sicer problem za sistem, če niso ustrezno opremljena in vodena, sicer pa so lahko del rešitve prihodnjega energetskega sistema, je menil. – V svojem predavanju je sicer spregovoril o priložnostih, ki jih prinaša uredba o samooskrbi – tudi ali pa predvsem v zasledovanju večje demokratizacije energetike.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

dejan paravan»Dom prihodnosti bodo sestavljale napredne tehnologije, ki bodo medsebojno povezane – ključni bosta torej povezljivost in digitalizacija. Vse to pomeni, da bo končni odjemalec postal energetsko bolj neodvisen in bo del nove demokratizacije energetike,« je povedal Dejan Paravan in se navezal tudi na pomen lokalnih partnerstev pri tem. Preberite tudi GEN-I skupaj z Metronom in Netisom razvil novo rešitev za energetsko samooskrbo

Spregovoril je o uredbi o samooskrbi, ki temelji na sistemu neto meritev (net metering), po katerem se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo, odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, to je koncem koledarskega leta.

V Sloveniji je sicer trenutno priklopljenih 717 mikro sončnih elektrarn po sistemu samooskrbe (skupne moči 6,5 MW), medtem ko je vseh sončnih elektrarn skupaj 4.232 oz. za 267 MW. Kot je nakazal Paravan, morda mikro sončne elektrarne še ne prispevajo nekih velikih moči v sam sistem, so pa pomembne z vidika premika na poti demokratizacije v energetiki v zavesti državljanov.

»Z uredbo o samooskrbi smo torej spodbudili nek pomemben investicijski val v elektroenergetskem omrežju in še kako pomembno je, da so del njega sami državljani,« je poudaril Dejan Paravan, ki je nadalje predstavil tudi spremembe dane uredbe iz letošnjega maja.

Alenka Domjan, Agencija za energijo: Treba je vedeti, da so podpore za obnovljive vire energije (OVE) in soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) državna pomoč, državne pomoči pa načeloma niso združljive z notranjim trgom, čeprav prav pri omenjeni podpori velja izjema od načelne nezdružljivosti. Če so bile v preteklosti podpore v Sloveniji »zelo radodarne«, danes shema temelji na drugačnem principu, to je na razpisih, ki jih objavlja Agencija za energijo. Preberite tudi Agencija za energijo: Izvedba vseh na javnih pozivih izbranih projektov VE zelo vprašljiva

Spremembe so predvsem v tem, da lahko sedaj postane lastnik merilnega mesta tudi kdo drug kot lastnik objekta, omogoča pa tudi skupinsko samooskrbo. Po novi uredbi med naprave OVE spadajo tudi naprave SPTE, obenem pa je lahko največja navidezna moč, ki je oddana v omrežje prek merilnega mesta, na katerega je priključena naprava za samooskrbo, 11 kVA. Obenem se je letna omejitev moči (prej 7 MVA za gospodinjstva in 3 MVA za male poslovne odjemalce) umaknila iz uredbe, je nanizal Paravan.

Družba GEN-I bo v letošnjem letu postavila okoli petsto novih mikro sončnih elektrarn (v letu 2017 so jih postavili približno tristo, v letu prej manj kot sto).