datum: 4. maj 2018 avtor: Andreja Šalamun

Borzen ponuja sponzorska in donatorska sredstva

Družba Borzen je na svoji spletni strani objavila razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev za leto 2018. Vloge je treba poslati do 21. maja 2018, in sicer do 11. ure. Kandidati lahko zaprosijo za sponzorska oziroma donatorska sredstva v višini do 1.000 evrov brez DDV.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Kot pojasnjujejo na Borzenu, razpis letos objavljajo že drugič, prijave pa sprejemajo na elektronski naslov #EM#696f646c44676975726c64257f64#EM#.

Na razpis se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe, ki imajo sedež v Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva, humanitarne dejavnosti in zdravstva.
Kandidati lahko vloge oddajo le preko standardiziranega obrazca za oddajo sponzorske oziroma donatorske vloge do zaključka razpisa, ki je del razpisne dokumentacije, za pridobitev sponzorskih oziroma donatorskih sredstev pa posamezni kandidati vložijo največ eno vlogo oziroma predstavijo en projekt. Vlagatelj torej ne more hkrati vložiti vloge za sponzorska in donatorska sredstva.

Vse podrobnosti in obrazec za vlogo najdete TUKAJ.